Sporveien T-banen AS søker produktanalytiker

Sporveien AS
Publicerad
2021/03/13
Placering
Oslo, Norway
Kategori
Typ av jobb

Beskrivning

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.
Konsernet har om lag 3 350 ansatte og en omsetning på 4,8 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien T-banen AS (T-banen) har ansvar for all T-banedrift i Oslo og Viken. Selskapet har 623 ansatte, og frakter årlig 119 millioner reisende.
T-banen er et datterselskap i Sporveiskonsernet, som drifter all T-bane og trikk i Oslo og Viken, og en stor andel av den anbudsbaserte busstrafikken i Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark. Konsernet har om lag 3 350 ansatte og hovedkontor på Tøyen i Oslo.

Vil du være å utvikle fremtidens transportsystem for Oslo? T-banen er ryggraden i et urbant og miljøvennlig transportsystem med mer enn 400 000 reiser på en hverdag og over 120 millioner reiser i løpet av et år. T-banen står foran en omfattende utviklingsreise med planlagte investeringer for mer enn 60 milliarder de neste tiårene. Vi forbereder oss på å ta i bruk Fornebubanen, ta i bruk ny teknologi for togstyring med «intelligente» tog og utrede neste generasjon togmateriell. I tillegg planlegges et nytt knutepunkt på Majorstuen, en ny tunnel gjennom byen, nye verksteder og et stort antall oppgraderinger av eksisterende linjenettverk.

T-banen trenger nye skarpe hoder for å videreutvikle T-bane produktet og påse at prosjektene bygger opp under en helhetlig og effektiv operasjon. I vår nye produkt- og analyseavdeling vil du utvikle morgendagens T-bane tilbud. Her trenger vi kloke hoder som kan se sammenhenger mellom tekniske prosjekter og fremtidig bruk av T-banen. Du må tenke langsiktig, men også forstå betydningen av detaljer. Arbeidet vil både sette krav til prosjektene og foreslå endringer i driften av T-banen og krever et helhetlig perspektiv fra kundebehov og rutetilbud, operasjonelle driftskonsepter til kapitalintensive innsatsfaktorer som infrastruktur og vogner.

Avdelingen bestå i dag av 5 kompetente medarbeidere som leverer tjenester til hele T-banen. For å styrke teamet trenger vi en ny medarbeider.

Avdelingens viktigste arbeidsområder er:

Innovasjon og produktutvikling knyttet til rutetilbud, operasjon og vedlikeholdskonsepter
Forstå kundebehov og bransjetrender
Følge med i internasjonal utvikling bl.a ved deltagelse i Sporveiens globale benchmarking samarbeid
Kapasitets- og pålitelighetsanalyser av systemet på et overordnet nivå
Identifisere og analysere sammenhenger mellom overordnede ytelseskrav (kapasitet, sikkerhet, regularitet, punktlighet og økonomi) og tekniske løsninger
Strategiske ruteplaner for effektiv og fleksibel T-banetrafikk
Identifikasjon og fjerning av flaskehalser i T-banen
Sikre samspill med resten av byen og kollektivtrafikken i fremtiden
Vurdere automatiseringsgrad, bruk av digitale løsninger og kunstig intelligens

Viktige kvalifikasjoner vil være:

Gode analytiske egenskaper, og vilje og evne til å tenke helhetlig.
God kompetanse i bruk av analyseverktøy og optimering, gjerne med utdannelse inne statistikk, optimering, teknikk eller logistikk på masternivå.
Gode kommunikasjonsevner og ferdigheter i å presentere resultater skriftlig og muntlig
Interesse for å utvikle T-banen til det beste for kundene og samfunnet.

 

Hvorfor Sporveien:

Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
Trimrom og bedriftsidrettslag
I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).

Sporveien AS samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen ber vi deg kontakte Analysesjef i Sporveien T-banen AS Helge Holtebekk på helge.holtebekk@sporveien.com

Om denne stillingen
Arbeidsgiver Sporveien AS
Nettside www.sporveien.com
Arbeidsplass Oslo
Tittel Produktanalytiker
Sektor Offentlig
Stilling Fulltid
Omfang Fast
Antall stillinger 1

Bjørn Schulstock
Rekrutteringssjef
bjorn.schulstock@sporveien.com
+4795832738

Søknadsfrist 06.04.2021

Merk deres søknad med Teknikrekrytering.se

Ansök online
Drop files here browse files ...
Captcha

Liknande platsannonser

Sporveien T-banen AS søker produktanalytiker
Rulla till toppen

Genom att besöka vår webbplats godkänner du våra integritetsvillkor.

Vi använder cookies

För att kunna erbjuda dig som besökare bästa möjliga upplevelse. Läs mer om våra förhållningssätt kring cookies >

Din integritet

Vi följer alla riktlinjer enligt GDPR och tar din integritet på största allvar. Läs mer om hur vi säkerställer din integritet

Are you sure you want to delete this file?
/