RAMS ingeniør til Sporveien

Sporveien AS
Publicerad
2020/11/09
Placering
Oslo, Norway
Kategori
Typ av jobb

Beskrivning

Vi søker nå etter en RAMS ingeniør med hovedansvar for etterlevelse av EN 50126 i fase 11 (operation, maintenance and performance monitoring) slik at RAMS måleparametere er stabile og kontinuerlig forbedres. Denne vil i første omgang jobbe med RAMS i drift av infrastruktur for trikk og T-bane, men også kunne bidra til å forbedre RAMS arbeidet i våre utbyggingsprosjekter.
For å lykkes i denne rollen må være analytisk og evne å omsette analyser til konkrete tiltak og innsatsområder. Du er nøyaktig, løsningsorientert og har stor gjennomføringskraft.Her vil du finne link til våre prosjekter:
https://www.fremtidensbyreise.no/trikkeprogrammet/prosjekter/prosjekt/3193344/alle-prosjekter-infrastrukturArbeidsoppgaver:

Lede og utvikle RAMS arbeidet for god forvaltning av eksisterende infrastruktur

Lede RAMS forbedringsprosesser i driftsfasen, slik som Driftsavviksgrupper (DAG)

Sikre etterlevelse av RAMS standard EN 50126 i driftsfasen, og sørge for at interne prosedyrer og beskrivelser ivaretar kravene i standarden på en enkel og forståelig måte

Etablere og videreutvikle prosesser og verktøy for å ivareta RAMS for banesjefene

Analyse av dataunderlag for kontinuerlig forbedring av infrastrukturens RAMS-parametere

Utarbeide anbefalinger og tiltak til forbedringer

Bidra i utarbeidelse av RAMS-mål for prosjektene

Koordinere Infrastrukturenheten sitt RAMS arbeid med operatører, verksteder og KS-møte Infrastrukturenheten

Følge opp at operatørenes krav til sikkerhetsstyring blir ivaretatt

Kvalifikasjoner:Relevant utdanning på master eller bachelornivå (ingeniør), slik som RAMS, bygg, elektro eller maskin. Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå i forhold til norsk utdanning

Flere års erfaring fra vedlikeholdsstyring, fortrinnsvis fra jernbane eller sportekniske anlegg

Erfaring med å fasilitere analyser, og kunnskaper innen kjente risikoanalysemetoder (FMECA, HAZID, ROS, FTA og lignende)

Fordel med erfaring fra arbeid med RAMS i både nye anlegg og i driftsfase

Gode datakunnskaper og god systemforståelse. Fordel å kunne databasehåndtering og statistiske verktøy som f.eks.Tableau

Høye krav til norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:God analytisk, og evner å omsette analyser til tiltak og konkrete innsatsområder.

Resultat- og løsningsorientert, og tar initiativ til utvikling og forbedring.

Svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evner å formidle tekniske data og resultat av analysearbeider på en enkel og forståelig måte til alle nivåer i organisasjonen.

Selvstendig, tar ansvar, har gjennomføringsevne og er en pådriver for fullføring av oppgaver og leveranser.

Nøyaktig og etterrettelig, med stort fokus på kvalitet og effektivitet

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Hvorfor Sporveien:Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken

Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor

Gode muligheter for faglig og karrieremessig utvikling

Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår

Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).
Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kvalitets- og sikkerhetssjef Tone Høibakk på telefon 482 21 889 eller e-post tone.hoibakk@sporveien.com

Om arbeidsgiveren

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.
Konsernet har om lag 3 350 ansatte og en omsetning på 4,8 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har 333 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Skullerud i Oslo. I løpet av 2019 hadde vi byggestart på en rekke store prosjekter, så vel for trikk som for T-bane. Enheten har høy aktivitet og står overfor store og spennende oppgaver som skal gjøre kollektivtilbudet i hovedstadsområdet attraktivt for de reisende. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig..

Sektor

Offentlig

Sted

Økernveien 9, 0608 Oslo

Bransje

Bygg og anlegg, Drift og vedlikeholdstjenester, Industri og produksjon

Stillingsfunksjon

Ingeniør, Ingeniør / Mekanisk, Ingeniør / Teknisk sikkerhet/QHSE Nøkkelord Vedlikeholdsingeniør, Pålitelighet, RAMS, Kvalitet og Sikkerhet, Drift, Forvaltning, Jernbaneteknikk

RAMS ingeniør Arbeidsgiver

Sporveien AS

Stillingstittel

RAMS ingeniør

Frist

02.11.2020

Ansettelsesform

Fast Bli kjent med Sporveien AS Merk deres søknad med Teknikrekrytering
Ansök online
Drop files here browse files ...
Captcha

Liknande platsannonser

RAMS ingeniør til Sporveien
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/