Liker du å forenkle arbeidsprosesser ved å benytte digitale verktøy?

Sporveien AS
Publicerad
2021/04/15
Placering
Oslo, Norway
Kategori
Övrigt  
Typ av jobb

Beskrivning

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.
Konsernet har om lag 3 350 ansatte og en omsetning på 4,8 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har 333 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Skullerud i Oslo. I løpet av 2019 hadde vi byggestart på en rekke store prosjekter, så vel for trikk som for T-bane. Enheten har høy aktivitet og står overfor store og spennende oppgaver som skal gjøre kollektivtilbudet i hovedstadsområdet attraktivt for de reisende. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig..

Sporveien ser etter deg som har gode kunnskaper om vedlikehold og som har erfaring med forbedring av arbeidsprosesser. Dette innebærer å ha god dialog med relevante fagmiljøer i Sporveien for å forstå deres behov og klare å forstå verdikjedene. Vi søker deg som blir motivert av å levere et produkt som gir fornøyde brukere.

Vi søker en medarbeider som skal ha hovedansvaret for å drifte og å videreutvikle Infrastrukturenhetens vedlikeholdsapp for digitale arbeidsordre (DAO). Vedlikeholdsappen er bygget i rammeverket Novacura Flow og snakker direkte med virksomhetssystemet IFS. Appen har ca. 200 brukere, og Sporveien har allerede en egen ressurs som utvikler det datatekniske i appen eller i samarbeid med leverandøren.

Du vil være testleder ved utvikling av ny funksjonalitet eller endring av eksisterende, og også være en del av forvaltningsteamet til Novacura Flow. Du vil være kontaktpunkt mot IT ved brukertilganger, ved behov for oppdatering av DEP, ved feilsituasjoner i app som ikke løses av 1. linje.

Du vil også være superbruker for vedlikeholdsmodulen for infrastruktur i IFS, og stedfortreder for modulansvarlig. Dette innebærer at du også er med på testing av IFS, bidrar til å holde kurs i IFS for nye brukere og er med i utviklingsprosjekter innen IFS.

Ansvar og arbeidsoppgaver - DAO

Utviklingsoppgaver

Kartlegge, vurdere og følge opp endringsforslag fra brukerne
Utvikle oss mot fremtidig ønsket funksjonalitet

Testing

Utviklingstesting og samhandling med utvikler(e)
Verdikjedetesting sammen med sluttbrukere og økonomer
Servertesting med Novacura Forvaltning

Forvaltning

Vurdere og prioritere endringsforslag sammen med prosesseier og modulansvarlig IFS
Delta i forvaltningsfora sammen med Novacuraforvalter (IT), andre enheters prosessansvarlig, prosesseiere, systemutvikler
Administrere og gjennomføre Superbrukersamlinger

Drift

Håndtere feilsituasjoner i daglig bruk som ikke løses av 1.linje (servicedesk)
Opplæring

Ansvar og arbeidsoppgaver - IFS

Stedfortreder for modulansvarlig for infrastrukturvedlikehold i IFS
Bistå med kursing i IFS
Deltagelse i utviklingsprosjekter innen IFS

Kvalifikasjoner

Fortrinnsvis utdanning på bachelornivå med kompetanse innen relevant fagområde
Lang erfaring innenfor vedlikehold eller bruk av digitale verktøy kan kompensere for manglende teoretisk utdanning
Det er ønskelig med kunnskap om IFS eller andre ERP-verktøy
Du har gode muntlige og skriftlige formuleringsevner på norsk
Gjerne erfaring med Lean

Personlige egenskaper

Du motiveres av å nå resultater.
Du er selvgående og har høy gjennomføringsevne.
Du motiveres av å forenkle arbeidshverdagen for andre ved å utnytte mulighetene som ligger i digitale løsninger.
Du er en god relasjonsbygger og viser god organisasjonsforståelse.

Hvorfor Sporveien

Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).

Sporveien AS samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Dersom du har spørsmål om stillingen ber vi deg ta kontakt med Leder for Asset management i Sporveien Odd Erik Berg på telefon (916 75 836) eller på mail (odd.erik.berg@sporveien.com).

Om denne stillingen
Arbeidsgiver Sporveien AS
Nettside www.sporveien.com
Søknadsfrist 25.04.2021
Arbeidsplass Oslo
Tittel Prosessansvarlig - digitale arbeidsordre
Sektor Offentlig
Stilling Fulltid
Omfang Fast
Antall stillinger 1

Merk deres søknad med Techjobb.no

Ansök online
Drop files here browse files ...
Captcha

Liknande platsannonser

Liker du å forenkle arbeidsprosesser ved å benytte digitale verktøy?
Rulla till toppen

Genom att besöka vår webbplats godkänner du våra integritetsvillkor.

Vi använder cookies

För att kunna erbjuda dig som besökare bästa möjliga upplevelse. Läs mer om våra förhållningssätt kring cookies >

Din integritet

Vi följer alla riktlinjer enligt GDPR och tar din integritet på största allvar. Läs mer om hur vi säkerställer din integritet

Are you sure you want to delete this file?
/