Kommuneplanlegger til Kongsberg kommune

Kongsberg kommune
  Publicerad
  2021/01/14
  Placering
  Kongsberg, Norway
  Kategori
  Typ av jobb

  Beskrivning

  Kongsberg er en by- og landkommune i spennende utvikling.
  Vi søker nå en kommuneplanlegger som vil ha en viktig rolle i planlegging for fremtidens Kongsberg. Fast 100% stilling.

  Kommuneplanlegger jobber tett på prosjekter knyttet til strategi, omdømme og vekst og er bindeleddet mellom rådmannen, politikere og befolkningen. Ett av våre satsningsområder er Vekst i Kongsberg . Som vår nye kommuneplanlegger vil du ha en sentral rolle i dette prosjektet.

  Stillingen er organisatorisk plassert i enhet for samfunnsutvikling og tekniske tjenester.

  Om stillingen:

  Som kommuneplanlegger samarbeider du tett med kommunens enheter og rådmannens stab. Der vil du blant annet styre og koordinere kommuneplanarbeidet.

  Dine hovedoppgaver inkluderer overordnet planlegging og koordinering opp mot budsjett og handlingsprogram, og mot kommunens øvrige planverk. Som en sentral del av rådmannens apparat, vil du jobbe med mål, tiltak og resultater som springer ut av politiske vedtak, årlige budsjetter og fireårige handlingsplaner.

  Som kommuneplanlegger vil du:

  ha ansvar for koordinering av kommuneplanarbeidet
  bidra til kvalitetsutvikling av kommunens plan- og styringssystem
  bidra til utarbeidelse av nødvendige planer innenfor kommunens satsningsområder
  jobbe med utredninger, analyser og strategisk planlegging
  jobbe med prosjektarbeid innen området samfunnsutvikling
  bistå opp mot politiske prosesser både overfor samfunnsaktører, regionale og nasjonale myndigheter
  ivareta de ansvarsområder og oppgaver som er tillagt avdelingen

  Vi tilbyr

  En stilling der du jobber tett på politiske prosesser og har en sentral rolle i planlegging og samfunnsutvikling.
  Stor selvstendighet og utfordrende arbeidsoppgaver
  Utviklingsmuligheter
  Faglig ansvar
  Et samlet og tverrfaglig miljø
  Gode velferds-, pensjons- og forsikringsordninger
  Lønn etter avtale

  Vi ser etter deg som:

  brenner for og har et høyt engasjement for by- og samfunnsutvikling
  er en fremtidsrettet pådriver
  har god politisk forståelse
  har dokumenterbar evne til å jobbe målrettet og strukturert, og med stor kapasitet
  har gode samarbeidsevner, men jobber godt selvstendig
  har relevant arbeidserfaring
  er komfortabel med å være et ansikt utad

  Det er kritisk for stillingen å beherske kommunikasjon og samarbeid i spennet mellom politikk, administrasjon og publikum. Erfaring fra slikt arbeid vil bli tillagt stor vekt. Det samme gjelder skriftlig og muntlig fremstillingsevne da det vil være utstrakt kommunikasjon med politikere, befolkning og internt i organisasjonen.

  Formelle kvalifikasjonskrav

  Høyere utdanning på masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for krav om mastergrad.

  Dokumentert kompetanse innen kommune- og samfunnsplanlegging.

  Annet

  Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

  Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

  I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse.

  Søknad

  Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

  Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

  Spørsmål om stillingen

  Kontaktperson:

  Jens Sveaass
  Telefon: 990 93 116

  Søknadsfrist
  Snarest!

  Ansettelsesform
  Fast

  SØKNADSFRIST: 04.01.2021

  Merk deres søknad med Teknikrekrytering.se

  Ansök online
  Drop files here browse files ...
  Captcha

  Liknande platsannonser

  Kommuneplanlegger til Kongsberg kommune
  Rulla till toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /