Enhetsleder kommunalteknikk

Halden Kommune
Publicerad
2020/11/02
Placering
Halden, Norway
Kategori
Typ av jobb

Beskrivning

Halden kommune søker enhetsleder for drift- og forvaltningsoppgaver i enhet Kommunalteknikk. Enheten innbefatter avdelingene: Havn, renseanlegg/ vannbehandlingsanlegg, vei/ parkering/ park, vann- og avløp, renovasjon og Rokke avfallsanlegg. Stillingen er organisert under direktør teknisk. Virksomhetens områder er organisert med avdelingsledere. Halden kommune har de siste årene gjort svært store investeringer på Vann- og avløp. Ny hovedplan for VA skal utarbeides i løpet av 2020.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

 • Lede planlegging og utbygging, samt forvaltning og drift av kommunens infrastruktur innenfor virksomhetens områder, herunder også internkontroll.
 • Koordinering og rapportering på virksomhetens arbeids- og ansvarsområde
 • Overordnet ansvar for hovedplan VA, herunder planlegging og gjennomføring av rehabilitering og nyanlegg.
 • Sikre samordning og optimal bruk av de totale ressurser innenfor virksomhetens områder.
 • Forberede saker til politisk utvalg i kommunens elektronisk sak- arkiv system
 • Sikre utvikling og gjennomføring av politiske vedtak og strategier for virksomhetens forvaltnings- og ansvarsområder
 • Personalledelse i tråd med vedtatte kommunale strategier og reglement.
 • Økonomiansvar, herunder fremme forslag til budsjett.
 • Resultatrapportering.
 • Legge til rette for samarbeid med andre enheter og instanser.
 • Legge til rette for innovasjons- og digitaliseringsprosesser

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Utdanning på universitets-/høgskolenivå, fortrinnsvis faglig bakgrunn som sivilingeniør / ingeniør med erfaring fra ett eller flere av virksomhetens fagområder. Annen relevant bakgrunn vil også vurderes.
 • Erfaring med systematisk styring og oppfølging av forvaltningsoppgaver.
 • Erfaring med publikumsrettede tjenester og selvkostprinsippet.
 • Erfaring med ledelse av tilsvarende komplekse virksomheter.
 • Har god faglig forståelse, er kvalitetsbevisst og har god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.

Det er ønskelig at du:

 • Er tillitsskapende, tydelig og motiverende og kan inspirere og utvikle en organisasjon.
 • Er nyskapende og bidrar til å gjøre Halden til Norges mest innovative kommune.
 • Har gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter og godt humør.
 • Har kompetanse på lov-og avtaleverk knyttet til personalforvaltning.
 • Er mål, løsnings- og resultatorientert.
 • Har brukere og ansatte i sentrum.
 • Har høy ansvarsfølelse og står inne for følgende verdier; åpenhet, redelighet, tillit og respekt.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Fleksitidsordning.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Et trivelig arbeidsmiljø med allsidig sammensatt kompetanse.

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.

Lønn i hht lov og avtalverk

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

For mer informasjon kontakt: , Ulf Ellingsen, Mobil +47 90661957, Epost: ulf.ellingsen@halden.kommune.n

SØKNADSFRIST: 18.11.2020

Merk deres søknad med Teknikrekrytering.se

Ansök online
Drop files here browse files ...
Captcha
Enhetsleder kommunalteknikk
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/