BIM-ansvarlig i Sporveien

Sporveien AS
Publicerad
2020/11/17
Placering
Oslo, Norway
Kategori
Typ av jobb

Beskrivning

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.
Konsernet har om lag 3 350 ansatte og en omsetning på 4,8 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har 333 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Skullerud i Oslo. I løpet av 2019 hadde vi byggestart på en rekke store prosjekter, så vel for trikk som for T-bane. Enheten har høy aktivitet og står overfor store og spennende oppgaver som skal gjøre kollektivtilbudet i hovedstadsområdet attraktivt for de reisende. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig..

Som en konsekvens av at vi rigger oss for å møte kommende prosjekter har vi behov for en BIM-leder som kan legge til rette for å ta i bruk BIM i alle faser fra planlegging/prosjektering, bygging til drift og vedlikehold.

Som BIM-leder har du ansvar for å etablere strategi og retningslinjer for hvordan Sporveien skal ta i bruk BIM i sine prosjekter samt å nyttiggjøre seg dette også etter byggeperioden. Stillingen vil ligge i avdelingen Asset Management i enhet for Infrastruktur og prosjekter, og det er forutsatt et tett samarbeid med Utbyggingsavdelingen.

Dette er en mulighet for deg som både ønsker å jobbe strategisk med å etablere styrende dokuemnter, men samtidig ønsker å bidra inn i prosjekt for å forbedre kollektivtrafikken i Oslo. Vi ønsker å benytte et utvalg av prosjektene våre for å lære, utvikle og erfare. Hvilket prosjekt vil avhenge av oppstart av prosjekter.

Det er viktig at du etablerer et godt miljø og samarbeid med øvrige enheter i Infrastruktur og prosjekter for involvering og eierskap til bruken av BIM. Du må også sikre godt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere og interessenter.

Vi er opptatt av læring på tvers i organisasjonen og vil at du skal bidra til erfaringsoverføring innenfor BIM mellom prosjekter og til å styrke Sporveien sin evne til god prosjektgjennomføring.

Arbeidsoppgaver:

 • Etablere en strategi for modellbasert prosjektering, planlegging og FDV (inkludert drift og vedlikeholdsfasen) i Sporveien
 • Ansvar for å legge premisser for BIM-arbeidet i alle faser av prosjekt samt sørge for standardisering og enhetlig håndtering av modeller.
 • Ansvar for at modellbaserte metoder og verktøy blir en integrert del av styringssystemet for prosjektgjennomføring
 • Fagansvar for rutiner for modellbasert planlegging og prosjektering
 • Ansvar for 3D/BIM i utarbeidelsen av modeller for planleggingen i et konkret prosjekt (eller flere), samt koordinere grensesnitt, løsninger og bekrivelse mot øvrige kontrakter i prosjektet
 • Følge opp rådgivere i prosjekteringsfasen med tanke på 3D/BIM og prosjekteringsmetodikk, samt koordinere og kontrollere prosjekteringsarbeidet i utførelsesfasen
 • Samarbeide med eksterne interessenter (Fornebubanen, Ruter, Bane NOR, Statens Vegvesen, Nye veier med flere) og være Sporveiens ressursperson innenfor BIM
 • Bistå med innføring av arbeidsmetodikk som VDC / samtidig prosjektering
 • Bidra til å ta ut nytte av BIM også ved drift og vedlikehold

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning master/sivilingeniør eller bachelor/ingeniør med kompetanse innen relevant fagområde
 • Lang erfaring fra entreprenør, rådgiver eller byggherrevirksomhet med fokus på samferdselsanlegg
 • God erfaring med prosjekteringsverktøy og 3D/BIM programvare i store og komplekse prosjekter
 • God kunnskap om kjent programvare og prosjekteringsmetodikk som benyttes i bransjen
 • Erfaring fra og interesse for samferdselsprosjekter og ønsker å bidra til gode og enhetlige løsninger
 • Fortrinnsvis nettverk innen fagmiljø/offentlig forvaltning med relevans for stillingen.
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med BIM-faglige strategier, retningslinjer og utviklingsarbeid.
 • Det er ønskelig med kjennskap til prosjekteringsmetodikk som benyttes i bransjen, som f.eks. VDC, ICE og Samtidig prosjektering

Personlige egenskaper:

 • Du motiveres av å nå resultater.
 • Du er selvgående og har høy gjennomføringsevne.
 • Du har evnen til å ta initiativ, er proaktiv og du har et engasjement for å utnytte mulighetene som ligger i BIM.
 • Du er en god relasjonsbygger og viser god organisasjonsforståelse.
 • Du har gode muntlige og skriftlige formuleringsevner på norsk.

Hvorfor Sporveien

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag

Det er viktig at du kan identifisere deg med å være en kulturbærer av våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).

Sporveien AS samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Asset Management Odd Erik Berg på tlf. 916 75 836 eller e-post odd.erik.berg@sporveien.com.

ArbeidsgiverSporveien AS

Stillingstittel

BÌM-ansvarlig

Frist

Snarest!

Ansettelsesform

Fast

Ansök online
Drop files here browse files ...
Captcha

Liknande platsannonser

BIM-ansvarlig i Sporveien
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/